Kładka w Sulejowie

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

    W Sulejowie (Sulejowski Park Krajobrazowy) od kilku lat prowadzone są prace związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej miasta, obejmujące między innymi rewitalizację Placu Straży, udrażnianie i stabilizację koryta Pilicy, tworzenie miejsc turystyczno – wypoczynkowych wzdłuż rzeki Pilicy oraz budowę kładki pieszo – rowerowej łączącej prawy i lewy brzeg Pilicy.

Pierwsze prace nad budową kładki rozpoczęły się w II połowie 2020 roku. Władze miasta Sulejowa na realizację budowy kładki otrzymały m.in. dotację z budżetu Województwa Łódzkiego.

   Budowa kładki jest odpowiedzią na problem intensywnego ruchu drogowego odbywającego się przez most na Pilicy w Sulejowie oraz ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przemieszczania się pieszych i rowerzystów, a także wpłynie pozytywnie na ruch turystyczny i rekreacyjny w obrębie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Kładka o długości 76 m i jest klamrą łącząca zrewitalizowany Plac Straży z placem przy ul. Rynek.

Planowany termin oddania kładki do użytku  to 31.12.2021 r.

Zdj. P.W
Opr. K.Karbowiak