Czynna ochrona stanowiska Pluskwicy europejskiej w Sulejowskim parku krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Pluskwica europejska Cimicifuga europaea - bylina dorastająca do 1,5-1,7 m wysokości o nieprzyjemnym zapachu. Liście duże pierzastosieczne, o listkach jajowatych z nierówno piłkowanym brzegiem. Kwiaty drobne zielonkawe, zebrane w długi do 20 cm, złożony, groniasty kwiatostan.

Występuje w ciepłolubnych lasach i zaroślach na podłożu zasobnym w węglan wapnia. W woj. łódzkim gatunek rzadki, umieszczony w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego, a od 2016 roku znajduje się również na krajowej czerwonej liście roślin, co jest skutkiem szybkiego zaniku stanowisk w ostatnich latach. Głównym zagrożeniem dla niej są zmiany w strukturze lasów spowodowanych ekspansją grądowych drzew i krzewów. Prowadzi to do ustępowania gatunków światłolubnych do jakich zaliczamy pluskwię europejską. Dlatego też w ramach ochronny czynnej w Sulejowskim Parku, na jednym ze stanowisk, zostały podjęte działania w celu poprawienia warunków świetlnych przez usunięcie części podszycia (głównie krzewów leszczyny) oraz złożnych w obrębie stanowiska gałęzi. Nadmierne zacienienie i ograniczenie przestrzeni skutkowało pogarszającą się kondycją i w efekcie zmniejszaniem liczby osobników. W trakcie wykonywanych prac doliczono się 8 osobników, w tym jednego kwitnącego z zawiązanym już owocami. (SK, HA)