Naukowcy znad Pilicy (5) Konrad Rudnicki

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Niedawno minęła dziewiąta rocznica śmierci profesora Konrada Rudnickiego, wybitnego naukowca, intelektualisty i człowieka głębokiej wiary. Konrad Rudnicki często mawiał: „Urodziłem się wprawdzie w Warszawie, ale wychowałem w Sulejowie. Prócz Krakowa z żadnym innym miejscem nie jestem tak związany jak z Sulejowem. Sulejów to dla mnie znacznie coś więcej niż rodzinna tradycja”.

 Konrad Rudnicki (1926 - 2013) – profesor nauk fizycznych - naukowiec i duchowny, astronom, partyzant Gwardii i Armii Ludowej, kapłan i teolog Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP, antropozof, ekumenista i długoletni duszpasterz krakowskich mariawitów. Od dzieciństwa związany z Sulejowem poprzez rodzinę ze strony ojca - pisarza, działacza lewicowego Lucjana Rudnickiego. W czasie II wojny światowej w Piotrkowie Trybunalskim, wraz ze swą matką ukrywał rodzinę żydowską - w 1996 r. odebrał za to tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” oraz medal Jad Waszem. Od grudnia 1943 walczył pod pseudonimem „Twardy” w partyzantce, w batalionie GL/AL na ziemi piotrkowskiej i radomszczańskiej. Od września 1945 studiował astronomię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie pracował naukowo przez kilkanaście lat. Podczas pobytu w amerykańskim Palomar Observatory w 1965 r. odkrył nową kometę. Od 1968 pracował w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie niemal do końca swoich dni wykładał. Zanteresowania zawodowe Rudnickiego stanowiły: astronomia gwiazdowa, astronomia pozagalaktyczna, kosmologia, metodologia astronomii, metodologia nauk. Był członkiem prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, członkiem Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Dorobek naukowy prof. Konrada Rudnickiego obejmuje min. dwa podręczniki dla szkół średnich, trzy podręczniki akademickie, kilkanaście książek popularno-naukowych oraz blisko 250 artykułów poświęconych głównie astronomii, które publikowane były w wielu krajach.Opr.(PW)

rudzkijpg

astron 9 r