Etap parkowy konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

To już XXII edycja ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Konkurs jest jedną z platform współdziałania w ramach Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski, a tegoroczne zmagania konkursowe, na poziomie krajowym, są koordynowane przez pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Uczestnikami konkursu jest młodzież ze szkół podstawowych z terenów objętych działaniem parków.

Szkołę reprezentuje trzyosobowa drużyna, wyłoniona na etapie szkolnym konkursu. Kolejnym etapem rywalizacji konkursowej jest etap parkowy, przeprowadzany w każdym z siedmiu parków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Uczestnicy konkursu zdobywają wiedzę w dwóch obszarach tematycznych: wiedzę ogólną z wybranego corocznie działu nauk przyrodniczych i wiedzę na temat parków krajobrazowych z podziałem na kolejne etapy konkursu. Zagadnienia konkursowe często wykraczają poza obowiązujący zakres programu nauczania, dlatego dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za pracę włożoną w przygotowania do tej rywalizacji.

Przedstawiamy drużyny szkolne, które zwyciężyły w etapie parkowym i zakwalifikowały się do IV etapu wojewódzkiego:

Przedborski Park Krajobrazowy:
Drużyna w składzie:
Julia Bojaś, Karolina Ślęzak, Marika Włodarska, nauczyciel prowadzący: Iwona Dusza
z Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulejowski Park Krajobrazowy:
Drużyna w składzie:
Julian Lewicki, Michalina Jaros, Dominik Pietrzak, nauczyciel prowadzący: Urszula Koń
ze Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

DSCN8498

 

 

Spalski Park Krajobrazowy:
Drużyna w składzie:
Bartłomiej Bernat, Weronika Gołębiewska, Rajmund Kobacki, nauczyciel prowadzący: Grażyna Miniak
ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy

DSCN8489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolimowski Park Krajobrazowy:
Drużyna w składzie:
Norbert Kubel, Alan Laskowski, Karolina Roszkowska-Żydowo, nauczyciel prowadzący: Beata Kowalczyk

ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. M. Grzegorzewskiej w Skierniewicach

20230222 110322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
Drużyna w składzie:
Oliwia Kupińska, Zofia Goździńska, Karina Piórkowska, nauczyciel prowadzący: Anna Bankiewicz
ze Szkoły Podstawowej w Kołacinie

konkurs PPKP etap parkow 2023 az 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III etap parkowy w Załęczańskim Parku Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki odbędzie się w połowie marca z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu.