Warsztaty survivalowe w OT NPK w Moszczenicy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 25.03.2023r. Harcerze 215 Szczepu Źródło wzięli udział w Warsztatach Survivalowych w siedzibie OT NPK w Moszczenicy.

Druhny i druhowie poznali tajniki „dzikiej kuchni” a także doskonalili techniki rozniecania ognia, budowy schronień i zachowania w trudnych sytuacjach.