Miesiąc pamięci narodowej w OT NPK

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Miesiąc Kwiecień zastał ustanowiony Miesiącem Pamięci Narodowej w celu przypomnienia i uczczenia, znaczących wydarzeń z historii Polski i narodu polskiego.

Miesiąc Pamięci Narodowej jest okazją do uhonorowania miejsc pamięci narodowej związanych z wydarzeniami i postaciami historycznymi znaczącymi dla naszego regionu i kraju.  Miejscem pamięci narodowej może być: grób lub cmentarz wojenny; nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości - upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec; inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami  znaczącymi dla dziedzictwa Narodu i Państwa Polskiego. Pracownicy ZPKWŁ OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w kwietniu przeprowadzili wiele prelekcji i zajęć dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich - na temat miejsc pamięci narodowej w Przedborskim, Spalskim i Sulejowskim Parku Krajobrazowym. Zajęcia między innymi prowadzone były w szkołach podstawowych: w Sulejowie, Włodzimierzowie, Górach Mokrych, Aleksandrowie, Dąbrowie n. Czarną, w szkołach średnich w: Sulejowie i Piotrkowie Trybunalskim (PW).