27.05.2023 – Rocznica utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   27 maja przypada rocznica utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Park powstał w 1988 roku z inicjatywy profesorów Romualda Olaczka i Zygmunta Wnuka. Największymi walorami PPK, są:

malownicze i różnorodne krajobrazy: doliny Pilicy i Czarnej, rozległe obszary podmokłe, bogata flora i fauna, obecność wielu punktów widokowych na licznych wzniesieniach "Gór Przedborskich", obfitość lasów, czyste wody powierzchniowe, tradycyjne formy gospodarki rolnej, obecność zabytków architektury i regionalnej kultury ludowej. Przedborski Park Krajobrazowy należy do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. 
    Zapraszamy do Przedborskiego Parku Krajobrazowego, można go podziwiać wędrując pieszo, z kajaka lub roweru ?.

Więcej info na temat PPK : https://parkilodzkie.pl/, https://parkilodzkie.pl/npk/przedborski-pk .

Opr. zdj. DWB