IX gminny przegląd ekologiczny w Twardej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 25 kwietnia odbył się organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach IX Przegląd Ekologiczny w Twardej. Podczas wydarzenia swoją wiedzę i zdolności plastyczne zaprezentowały dzieci z przedszkoli gminy Tomaszów Maz.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ofiarowane przez Nadleśnictwo Smardzewice i OTNPK w Moszczenicy drobne nagrody.
Opracował. D.Bień.