Rajd szlakiem królewskich łowów w Przedborskim parku krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

rajd szlakiemTradycyjnie schyłek lata pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego świętują organizując rajd pieszy lub rowerowy poświęcony „Królewskim Łowom”, które odbywały się w lasach przedborskich za czasów Piastów i Jagiellonów. W tym roku rajd rowerowy poprowadzono ścieżkami prowadzącymi do rezerwatu Piskorzeniec.

Wystartowaliśmy z rynku przedborskiego, na którym przeprowadzono krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa podczas rowerowych imprez turystycznych. Rozdano gadżety promocyjne poprawiające bezpieczeństwo podczas wycieczek rowerowych. Na trasie rajdu zorganizowano kilka przystanków tematycznych. Odwiedziliśmy między innymi pomnik przyrody nieożywionej, czyli głaz narzutowy „Jedynak”, który ukrywa się w lasach leśnictwa Wierzchlas. Jeden z przystanków poświęcono tematowi pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie turbiny wiatrowej zlokalizowanej w pobliżu wsi Wojciechów. Na kolejnym przystanku omówiono temat ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 przy okazji wjazdu na teren specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja Przedborska”. Po dotarciu do rezerwatu Piskorzeniec uczestnicy rajdu zwiedzili to miejsce idąc śladem "Ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Piskorzeniec". Zwiedzanie rezerwatu zakończono wizytą na zastawce głównej Dużego Stawu, po czym grupa wróciła do Przedborza, by na zapleczu biura PPK zorganizować ognisko. W czasie, gdy kiełbaski na ruszcie nabierały rumieńców, zorganizowano konkurs z nagrodami. W rajdzie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przedborzu oraz ich opiekunowie.