Konserwacja oznakowania ścieżki edukacyjno-historycznej „Śladami oddziału majora Hubala” w spalskim parku krajobrazowym

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Po raz kolejny pracownicy OTNPK dokonali uzupełnienia i konserwacji oznakowań, znajdującej się na terenie Spalskiego PK ścieżki edukacyjno-historycznej „ Śladami Oddziału Majora Hubala”. Powstała z inicjatywy naszej jednostki blisko 30- kilometrowa ścieżka, znajduje się w gminie Poświętne w powiecie opoczyńskim.

Na terenie Parku pętla ścieżki wyznacza przebieg części szlaku bojowego Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego majora Hubala. Miejsca odpoczynku, obozowania, werbunku ochotników i walki wyznaczają znaki informacyjne i ustawione w terenie tablice informacyjne. Bohaterska historia Oddziału zakończyła się tragiczną potyczką z hitlerowcami w zagajniku pod Anielinem, gdzie 30 kwietnia 1940 roku zginął mjr Henryk Dobrzański Hubal. Pamięć o bohaterach jest jednak żywa, co roku w rocznice tego wydarzenia pod „Szańcem w Anielinie” odbywają się uroczystości upamiętniające ich historię.

Opracował: D.Bień