Międzynarodowy dzień drzewa w oddziale terenowym Nadpilicznych parków krajobrazowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 10 października właczyliśmy sie w obchodzony od kilunastu lat w Polsce Międzynarodowy Dzień Drzewa. W OTNPK zaplanowane wcześniej działania polegały na przeprowadzeniu spotkań informacyjnych z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych oraz siedzibie w Moszczenicy, połaczonych z sadzeniem drzew.

Odwiedziliśmy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach, gdzie w ramach obchodów przygotowano wcześniej ekspozycje z informacjami o drzewach. Przeprowadzono prelekcje połaczoną z rozpoznawaniem drzew oraz wspólnie z dziećmi posadzono kilka gatunków w najbliższym otoczeniu szkoły. Ponadto dbyły się zajęcia w Przedszkolach nr 1 i 24 w Piotrkowie Trybunalskim. W Przedborskim Parku Krajobrazowym do obchodów zaproszono Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Przedborzu. Na terenie szkoły przeprowadzono prezentację na temat:"Znaczenie dzrzew w życiu człowieka" oraz zorganizowano zajęcia terenowe, podczas których młodzież rozpoznawała gatunki drzew rosnących w otoczeniu szkoły i własnoręcznie posadziła kilka sadzonek drzew.