Rajd rowerowy "Śladami oddziału Majora Hubala" - relacja

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

1 copy copy copy copy

Dzień 30 kwietnia wpisał się na stałe do kalendarza wydarzeń, w którym pracownicy ZPKWŁ wraz z młodzieżą szkolną obchodzą rocznicę śmierci majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Na tegoroczne uroczystości zorganizowane pod szańcem Majora w Anielinie udaliśmy się z uczniami i opiekunką z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smardzewicach.

Na przekór zimnym powiewom wiatru, grupa najbardziej zdeterminowanych uczestników ruszyła na rajd rowerowy o łącznej długości ok. 50 km. Po dotarciu do szańca "Hubala" w Anielinie włączyliśmy się w uroczyste obchody objęte patronatem Prezydenta RP. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych i zaciągnięciem warty przez 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Maz. Po uroczystej mszy świętej wygłoszono okolicznościowe przemówienia. List do uczestników spotkania w imieniu Prezydenta RP A. Dudy odczytał poseł Robert Telus. Następnie oddano hołd Majorowi i jego towarzyszom poprzez Apel Pamięci oraz złożenie wiązanek i zniczy pod szańcem. Tradycją spotkań rocznicowych w Anielinie stała się kończąca obchody szarża ułanów grup rekonstrukcyjnych.
(DS)