Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Zima…jedni ją lubią, inni nienawidzą. Zima budzi skrajne emocje ale tak czy siak potrafi być piękna i chyba wszyscy czasami tęsknimy za zimą ze śniegiem i lekkim mrozem .Termin kalendarzowej zimy jest stały i przypada na 22 grudnia.

Na zaproszenie organizatorów jarmarku Bożonarodzeniowego w Przedborzu, w dniu 19 grudnia pracownicy Zespółu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego przygotowali stoisko, na którym odwiedzający mogli wykonać świąteczne dekoracje przy użyciu prostych narzędzi z materiałów naturalnych.

W miniony weekend odbyło się po raz czwarty liczenie łabędzi czarnodziobych w Polsce w ramach liczeń prowadzonych przez Swan Specialist Group. Corocznie, w grudniu prowadzone są liczenia tych ptaków mające na celu określenie sukcesu lęgowego w minionym sezonie lęgowym. Podczas liczenia w 2015 roku oceniono liczebność populacji zimującej w Europie na około 20 000 os. Z gatunkiem tym dzieje się niestety coraz gorzej (a jedną z przyczyn jest właśnie słaby sukces lęgowy). Udział młodych na zimowiskach zazwyczaj wynosi ok. 10% zaś śmiertelność dorosłych ptaków rocznie szacowana jest na nawet 15%. Polska, ze względu na coraz łagodniejsze zimy i wzrost upraw kukurydzy pełni coraz ważniejszą rolę jako zimowisko łabędzia czarnodziobego. Liczba łabędzi czarnodziobych przebywających w grudniu w Polsce wzrasta - w latach 2018–2020 było to odpowiednio 700, 1200, 1280 i 1321 os. Należy zaznaczyć, że obecnie panujące warunki atmosferyczne na pewno będą miały istotny wpływ na ilość przebywających w tym roku w Polsce łabędzi czarnodziobych.

W dniu 5.12.2021r.  zmarł nasz kolega, współpracownik Olek Góralczyk. Olek od dzieciństwa był związany z rzeką Pilicą i miejscem swoich narodzin, miastem Tomaszowem Mazowieckim. Jak opowiadał, tu nauczył się łapać ryby, samotnie i z kolegami odkrywał tajemnicze miejsca Nadpilicza.

W dniu 04 grudnia 2021r. na terenie siedziby Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy gościliśmy zaprzyjaźnionych druhów z Hufca Dolina Pilicy. Na Mikołajkowe spotkanie przybyły zuchy i harcerze wraz z rodzicami i instruktorami ZHP. Liczna grupa (około 150 osób) po spacerze edukacyjnym wokół siedziby, wzięła udział w zajęciach zorganizowanych przez Instruktorów.

    Jak co roku, po raz piętnasty na Bielawach (w Spalskim PK) odbyła się uroczysta Wigilia "Hubalowa". ZPKWŁ/OT NPK od początku uczestniczy i współtworzy to wydarzenie. Zamieszczamy kilka słów historii o prawdziwej wigilii Oddziału OWWP mjr Habala na Bielawach.

   Chociaż niektórzy myślą, że dzień pluszowego misia to nowe święto, to na świecie obchodzony jest już od dawna. Kilka lat temu zawitał on również do Polski i od tego czasu wywołuje dużo uśmiechu nie tylko na twarzach dzieci.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej z gmin, na terenie których położony jest jeden z 7 parków krajobrazowych województwa łódzkiego, tj.: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Bolimowski Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy, Przedborski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczański Park Krajobrazowy.

W ostatnich dniach pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych  zdemontowali boje, którymi oznaczone są strefy, w których dozwolony jest ruch motorowodny na Zalewie Sulejowskim.

Cenne siedliska przyrodnicze, oprócz objęcia terenów na których występują, prawnymi formami ochrony przyrody w postaci: rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych czy zespołów przyrodniczo –krajobrazowych, wymagają w celu zachowania ich właściwego stanu stosowania zabiegów ochronnych.