Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 1 lipca na terenie Sulejowskiego PK odbyła się wizyta pracowników Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Jak liczną grupą owadów są motyle? Czym różnią się w budowie zewnętrznej motyle dzienne od nocnych? Co robi poczwarka modraszka w mrowisku? Jakie są podstawowe metody odławiania owadów? Co to znaczy oznaczanie gatunków i sposoby preparowania okazów? Jakie są zasady przechowywania zbiorów entomologicznych? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych można było usłyszeń podczas akcji "Nocnych świeceń" zorganizowanej w siedzibie biura Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

Dziękujemy Wszystkim, którzy odwiedzili stoiska przygotowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego na Festiwalu Ogrodniczym w Nieborowie.

To kolejna z cyklu imprez organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z udziałem ZPKWŁ. "Łódzkie Królewskie" – takie było motto imprezy która odbyła się 25 czerwca 2023 r. na terenie sulejowskiego Opactwa Cystersów.

W dniach 14-16 czerwca odbyła się Ogólnopolska Konferencja Ogrodów Botanicznych i Arboretów „POLSKIE OGRODY BOTANICZNE I ARBORETA W XXI WIEKU - WYZWANIA, PROBLEMY, PERSPEKTYWY ROZWOJU organizowana w ramach 51. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z okazji jubileuszy 100-lecia Arboretum SGGW w Rogowie i 50-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

Na zakończenie roku szkolnego młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu wraz z opiekunami i pracownikami Przedborskiego Parku Krajobrazowego odbyła rajd rowerowy w dolinie rzeki Pilicy, wzdłuż granic otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Płynąc kajakiem rzeką Pilicą, koło Skotnik w Sulejowskim PK - w oddali na brzegu dostrzegliśmy grupę drzew, o jednolitym białym kolorze pnia. Pierwsze skojarzenie było takie, że jakiś człowiek pomalował drzewa białą farbą, lub posadził egzotyczne nieznane gatunki drzew.

Korzystając z pięknej pogody i zapału młodzieży do jazdy na rowerze, wybraliśmy się z uczniami LO w Przedborzu na wycieczkę do rezerwatu Góra Chełmo. 30 kilometrowa trasa wiodła drogami wśród pól położonych na niewielkich wzniesieniach, z których rozpościerały się wspaniałe panoramy.

Pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego kolejny raz uczestniczyli w "Pikniku Rodzinnym", imprezie plenerowej zorganizowanej przez Urząd Miejski w Przedborzu. Swoje stoiska przygotowały organizacje i instytucje działające na terenie gminy oraz zaproszeni goście. Miejscem wydarzenie był rynek miejski. Na scenie prezentowano programy artystyczne przygotowane przez artystów i lokalną społeczność.

Rezerwat florystyczny utworzony w 1984 roku, o powierzchni 27 ha w celu ochrony naturalnego stanowiska rośliny - reliktu polodowcowego - zimozioła północnego /Linnaea borealis/. W 1989 roku rezerwat został powiększony do 79,69 ha. Obiekt jest położony na terenie gminy Aleksandrów w powiecie piotrkowskim, w „sercu” Sulejowskiego PK. Rezerwat jest cennym obiektem ilustrującym zróżnicowanie gleby, zbiorowisk roślinnych, zaczynając od doliny Pilicy, poprzez terasę nad zalewową i stok doliny po krawędź i wysoczyznę.