Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W ramach projektu „Pracownia edukacji ekologiczno- przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Krasocin” zorganizowano konkurs ekologiczny i rajd rowerowy. Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego uczestniczyli w pracach komisji konkursowej i pomogli w organizacji rajdu rowerowego.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych ogłasza konkurs fotograficzny pod tytułem „Tu też są ciekawe miejsca”. To okazja, aby młodzi artyści poprzez aktywność artystyczną mogli wyrazić jak odbierany jest przez nich piękny zakątek Polski jakim jest Dolina Pilicy, miejsce gdzie mieszkają, uczą się i spędzają wolny czas.

Mewa czarnogłowa jest gatunkiem w Polsce skrajnie nielicznie lęgowy. Pierwszy przypadek jej lęgu w kraju odnotowano w 1981 roku. Od 1987 gniazduje w Polsce już corocznie wykazując tendencje do wzrostu liczebności.

Jak co roku przy Szańcu w Anielinie, gdzie 30 kwietnia 1940 roku poległ mjr Henryk Dobrzański „ Hubal” odbyły się uroczyste obchody dnia pamięci o nim i jego żołnierzach. Miejsce to już od wielu lat gromadzi wszystkich tych, którym ta postać i historia szlaku bojowego I Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego jest bliska.

 W piątek 27 kwietnia 2018r., przeprowadzono szóstą już edycję akcji społecznej pod nazwą: „Czysta i Bezpieczna Pilica od Źródeł do Ujścia 2018”.

Gminny przegląd ekologiczny za nami. Jak w poprzednich latach odbył się w przedszkolu w Twardej.

Serdecznie zapraszamy na otwarty rajd rowerowy " Śladami oddziału mjr Hubala". Start rajdu planowany jest na 30 kwietnia o godz. 9.00, w Rzeczycy z sprzed budynku gimnazjum. Impreza organizowana przez OTNPK ma na celu upamiętnić 78 rocznice śmierci Henryka Dobrzańskiego ps Hubal, 30 kwietnia 1940 roku pod Anielinem. Trasa rajdu przebiegać będzie ściężką historyczną " Śladami oddziału mjr Hubala" a celem będzie "szaniec" pod Anielinem.

20 kwietnia o godz. 9.00 na zapleczu biura Przedborskiego Parku Krajobrazowego zebrała się młodzież ze Szkoły Podstawowej w Przedborzu, uczniowie klasy VI a i b oraz organizatorzy akcji "Czysta i bezpieczna Pilica od źródeł do ujścia", czyli Klub Sportowy "Amber" z Sulejowa, Urząd Miasta i Gminy w Przedborzu, Miejski Dom Kultury w Przedborzu, Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu i Przedborski Park Krajobrazowy.

W dniu 21 kwietnia 2018 roku Piotrkowskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wraz z ZPKWŁ Oddziałem Terenowym Nadpilicznych Parków w Moszczenicy zorganizowało rajd turystyczny "Wiosna Żaków".

DZIEŃ ZIEMI 2018 – DZIEŃ EKOLOGII W II LO w Piotrkowie Trybunalskim
20.04.2018 (piątek)
Projekt o tematyce ekologicznej klas pierwszych pod hasłem: Ochrona przyrody, Bioróżnorodność