Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W okresie od listopada do marca możemy spotkać owocniki grzyba płomiennicy zimowej (Flammulina velutipes). Pojawiają się zwykle w grupach, często owocniki zachodzą na siebie dachówkowato, rosnąc w kłębkach na powalonych pniach i pniakach drzew, gałęziach a czasem tez na żywych drzewach, głównie wierzb, olsz, topoli, wiązów, rzadziej buka, bardzo rzadko świerku. Przeważnie można je spotkać w lasach liściastych i mieszanych, parkach, często w pobliżu zbiorników wodnych. Płomiennica zimowa swoja nazwę zawdzięcza kolorowi bo jest zazwyczaj pomarańczowoczerwona wiec kępki jej owocników zdaja się być płomykami ognia wystającymi z nagich kawałków drewna bądź zeschłych liści. Drugi człon nazwy mówi o tym kiedy płomiennice możemy spotkać. Inne nazwy zwyczajowe - opieńka aksamitnotrzonowa, kółkorodek aksamitnotrzonowy, monetka aksamitna, zimówka aksamitna, listopadówka, zimówka, zimówka czarnotrzonowa.

W konkursie wzięło udział 68 uczniów z 9 szkół podstawowych z terenu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Prace wykonane bardzo staranie, różnymi technikami : pastele, malunki farbami i flamastrem, rysunki kredką, wyklejanki plasteliną, kolaże, grafika komputerowa… Dzieci włożyły dużo wysiłku i serca w swoje dzieła. Doceniamy je wszystkie i dziękujemy za ogromne zaangażowanie. Komisja miała bardzo duży problem z wyłonieniem zwycięzców, ostatecznie wyłoniono 6 zwycięzców i przyznano 2 wyróżnienia.

W dniu 1 grudnia 2017 roku po raz jedenasty odbyła się "Hubalowa Wigilia". Odbywa się ona na pamiątke wigilii roku 1939, którą Wydzielony Oddział Wojska Polskiego mjr. Hubala odbył w nieistniejącej już leśniczówce Bielawy.

W dniu 17, 18 i 19 listopada w Przedborzu i Przedborskim Parku Krajobrazowym odbyło się szkolenie instruktorów przyrodniczych PTTK. Organizatorem szkolenia był oddział PTTK w Żarnowie, zaś współorganizatorem nasza jednostka.

Piestrzenica infułowata (Gyromitra infula) – to grzyb z rodziny krążkownicowatych. Gatunek bardzo rzadki w Polsce, wpisany jest do Czerwonej księgi roślin i grzybów Polski. Co więcej, posiada w niej status V, czyli narażony na wymarcie. Piestrzenica nie jest grzybem mikoryzującym, ani posożytem - jest saprotrofem, czyli żywi się cudzożywnie, pobierając substancje odżywcze z martwych szczątków drzew iglastych ( jodły, świerka). 


W budowie grzyba bardzo charakterystyczna jest główka (kapelusz). Jego jasnobrązowy kolor z wiekiem robi się coraz ciemniejszy aż w końcu czernieje. Pojawiają się na nim różnokształtne fałdki, najczęściej trzy lub cztery. Główka przybiera kształt infuły czyli liturgicznego nakrycia głowy nazywanego również mitrą. Stąd też pochodzi jego polska nazwa "infułowaty". Kapelusz starszych osobników bywa bardzo kruchy. Nóżka (czyli trzon) jest biała, u podstawy może być sfałdowana. Wraz z wiekiem robi się pusta w środku. Owocnik może dorastać do wysokości 20 cm (wraz z kapeluszem) a kapelusz może być szeroki nawet na 15 cm. Piestrzenice pojawiają się dość późno tzn. od połowy września do połowy listopada i występują przez okres o wiele krótszy niż popularne grzyby. Ten bardzo rzadki i wyglądem nieco „kosmiczny” grzyb odnaleziono podczas lustracji rezerwatu Wielkopole położonego w Sulejowskim Parku Krajobrazowym

.

Już po raz XV w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie odbył się międzyszkolny konkurs ekologiczny pt. „Znam Parki Krajobrazowe Województwa Łódzkiego”.

W niedzielę 12 listopada kawalkada 6 jeźdźców ruszyła trasą Łódzkiego Szlaku Konnego przebiegającego przez tereny Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Mimo nie najlepszej aury w statnie weekendy, która powodowała konieczność przekładania kolejnych terminów rajdu konnego po PPK wreszcie dość słoneczna pogada pozwoliła uczestnikom podziwiać przepiękne jesienne krajobrazy Gór Przedborskich: Fajnej Ryby i Góry Kozłowej oraz leśnych ostępów na 36 kilometrowej trasie rajdu.

Soplówka jodłowa – grzyb z rodziny soplówkowatych. W Polsce występuje bardzo rzadko. Znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Ma status "E" – zagrożony wyginięciem. Od 2014 r. w Polsce jest objęty ochroną częściową grzybów. Dawniej podlegał ochronie ścisłej. Rośnie w lasach mieszanych i iglastych na jodle pospolitej. Najczęściej grzyby te znaleźć można na martwym drewnie. Owocnik biały, kremowy, z wiekiem ciemnieje. Owocniki wyrastają zwykle pojedynczo, spotykana od sierpnia do października.

Migracje ptaków kojarzą się nam z powtarzalnymi corocznie wędrówkami ptaków na zimowiska lub lęgowiska. Niekiedy przybierają one charakter nalotu czyli masowego pojawienia się ptaków, ale zwykle jakiegoś określonego gatunku. Nalot taki jest czymś co nie powtarza się co roku i ma charakter incydentalny. Przyczyny takich nalotów są różne - zwykle mają one związek z dostępności pokarmu lub wiejącymi wiatrami.

Sosna zwyczajna to najliczniejszy gatunek lasotwórczy naszych lasów. Jej udział we wszystkich typach drzewostanów w Polsce wynosi 68%, zaś w RDLP Łódź to aż 83%. Na terenie nadpilicznych parków znajdujemy wiele skupisk tego gatunku poddanych ochronie wielkoobszarowej lub jako indywidualne pomniki przyrody.