Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 25.10.2019 r. odbyło się  rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Sulejowski Park Krajobrazowy – Tu też są piękne miejsca”  dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych.

W III Liceum Ogólnokształconcym im. Juliusza Słowackiego juz poraz XIX odbył sie międzyszkolny konkurs Znam Parki Krajobrazowe Województwa Łodzkiego.

Dnia 22 Listopada 2019 w Przedszkolu Samorządowym nr 24 im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim nastąpiło roztrzygnięcie konursu i wręczenie nagród  w konkursie plastycznym "Ptak jak malowany". Główna nagrode otrzymała Inga Budzisz z gr. III.

Dnia  7 listopada 2019 r. w Stadninie Koni Walewice odbyła się Konferencja podsumowująca program "100 tys. drzew na stulecie Województwa Łódzkiego".

Konferencje rozpoczęło wystąpienie Marszałka Województwa Łódzkiego Andrzeja Górczyńskiego pt. “Znaczenie stanu środowiska przyrodniczego dla rozwoju Województwa Łódzkiego”. Z datą 7.11.2019r. zostało przekazanych na cel akcji 103 777 rodzimych drzew i krzewów zainteresowanym podmiotom i mieszkańcom województwa łódzkiego.

Zapraszamy młodzież z szkół ponadpodstawowych do konkursu fotograficznego z okazji  „25 lat Sulejowskiego Parku Krajobrazowego” .

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe zaprasza do udziału w konkursie techniczno – fotograficznym „PTASIA STOŁÓWKA”.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie postaw proekologicznych,
  • uwrażliwienie i dostrzeżenie problemu egzystencji ptaków w trudnym okresie zimowym,
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych,
  • wyrabianie nawyków obcowania z przyrodą,
  • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.

Adresatami konkursu są: uczniowie szkół podstawowych z terenu OT NPK

Prace konkursowe zgodnie z tematem można przesyłać do dnia 20 grudnia 2019 r.

W dniu 30 października 2019r. w Hotelu Kruk w Smardzewicach odbyła się konferencja pt.„Dobre praktyki w rolnictwie, a ochrona przyrody” z okazji jubileuszu 25 - lecia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego

 W dniu 24 pażdziernika 2019r. w Sulejowie odbyło sie spotkanie organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi wraz z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska spotkanie w sprawie projektu"Inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wystepujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych".

W dniu 17.10.2019 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Ptaki drapieżne Przedborskiego Parku Krajobrazowego" adresowanego do uczniów szkół podstawowych położonych na terenie PPK.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas 6 - 8 ze szkól podstawowych w : Przedborzu, Górach Mokrych, Krasocinie i Kluczewsku. Łącznie wpłynęły 34 prace. Jury, składające się z pracowników Przedborskiego Parku Krajobrazowego po długich debatach i głosowaniu wyłoniło zwycięzców oraz pięć wyróżnień.