Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniach od 07-17 października w OT NPK odbyły się zajęcia w ramach „Dnia Drzewa”. Pracownicy Sulejowskiego i Spalskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą akcję promującą to wydarzenie. Liczne prelekcje, spacery edukacyjne a także wspólne sadzenie drzew połączono z programem Urzędu Marszałkowskiego pt. „100 tysięcy drzew na 100 lecie Województwa Łódzkiego”.

Na przełomie września i października 2019r. w OT NPK w Moszczenicy odbyły się zajęcia "Tydzień Fotografii". Zajęcia składały się z części teoretycznej - prelekcji na temat historii fotografii, technik fotografowania a także doborze i obsługi sprzętu fotograficznego. Po części stacjonarnej młodzi uczestnicy sprawdzili zdobyta wiedzę w terenie.

Z okazji przypadającego w dniu 10 października "Dnia drzewa" pracownicy Przedborskiego PK zorganizowali na terenie Szkoły Podstawowej w Przedborzu prelekcję połączoną z sadzeniem drzew i krzewów.

W dniu 24 września 2019 w OT NPK w Moszczenicy z okazji "Dni Otwartych" gościliśmy nauczycieli i uczniów z Katolickiej  Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim.

Rajd pieszy „Szlakiem królewskich łowów” 2019 za nami. Dzień rajdowy przywitał uczestników jesienną wilgocią i porannymi mgłami.

Dnia 27 września 2019 r. pracownicy OT NPK, Urzędu Miasta i Gminy Sulejów wraz z uczniami z III LO w Piotrkowie Trybunalskim posprzątali okolice użytku ekologicznego „Na Murowańcu” . Młodzież uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Sprzątanie Świata”. Przy okazji akcji młodzi ludzie zgłębili wiedzę o segregacji śmieci i zagrożeniach wynikających z nieodpowiedzialnej działalności człowieka, formach i potrzebie ochrony przyrody . Na zakończenie spotkania przy wspólnym ognisku pracownik OT NPK opowiedział młodym ludziom historię „Murowańca”.

W ramach „Tygodnia fotografii w OT Nadpilicznych Parków Krajobrazowych” zorganizowano w biurze Przedborskiego PK warsztaty fotograficzne pod nazwą „Podstawy fotografii przyrodniczej”.

W sobotę 28.09. na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego odbył się zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Radomsku rajd pieszy pod nazwą „ Wędrówki w Kolorach Jesieni” . Przewodnikami na trasie byli pracownicy PPK. Łącznie z grupą około 30 uczestników pokonaliśmy trasę 14 km.

Dnia 24.09.2019 w ramach "Dni otwartych " zorganizowaliśmy przy udziale LO w Przedborzu rajd rowerowy "Pożegnanie lata" po terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego.

Dnia 21 września 2019r. Sulejów gościł rowerzystów i biegaczy, którzy ścigali się na trzech trasach: maratonu rowerowego na 50 km, ultramaratonu biegowego 50 km i biegu na 10 km. W VI         Maratonie MTB Wokół Zalewu Sulejowskiego i Ultramaratonie Biegowym wzięło udział prawie 500 zawodników.