Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Dziewiątego stycznia przypada Dzień Ligi Ochrony Przyrody, najstarszej organizacji ekologicznej w kraju, która została założona 9 stycznia 1928 roku. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

Jan Kochanowski urodził się 30 stycznia 1869 roku w majątku Rożenek nad rzeką Czarną, w rodzinie ziemiańskiej. Rodzina od strony ojca była spokrewniona przed wiekami z Janem Kochanowskim z Czarnolasu. Szkołę powszechną ukończył w Kielcach, a gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1888-1892 był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo, literatura, archeologia), a w latach 1892-1894 kontynuował studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Tytuł kandydata nauk uzyskał na podstawie pracy O stosunkach włościańskich w Małopolsce XV wieku. Naukę kontynuował w Deutsches Historisches Institut w Rzymie. Od 1908 r. był wykładowcą historii średniowiecznej warszawskim Towarzystwie Kursów Naukowych, a 1919 r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i kierował Katedrą Historii Polski Wieków Średnich i Nauk Pomocniczych.

W miniony weekend odbyło się po raz piąty liczenie łabędzi czarnodziobych w Polsce w ramach międzynarodowych liczeń prowadzonych przez Swan Specialist Group. Corocznie w grudniu  prowadzone są liczenia tych ptaków mające na celu określenie sukcesu lęgowego w minionym sezonie lęgowym oraz określenie populacji zimującej w Europie. W ciągu ostatnich 25 lat populacja spadła z 30 tys. do zaledwie 13 tys. osobników. Z gatunkiem tym dzieje się niestety coraz gorzej a jedną z przyczyn jest właśnie słaby sukces lęgowy. Udział młodych na zimowiskach zazwyczaj wynosi ok. 10% zaś śmiertelność dorosłych ptaków rocznie szacowana jest na nawet 15%. Polska ze względu na coraz łagodniejsze zimy i wzrost upraw kukurydzy pełni coraz ważniejszą rolę jako zimowisko łabędzia czarnodziobego.

 

 

 W niedzielę 18 grudnia na rynku w Przedborzu odbył sie II Bożonarodzeniowy Jarmark. Wydarzenie, które wpisuje się w uroczyste oczekiwanie na czas nadchodzących świąt stało  się okazją do integracji lokalnej społeczności. W atmosferze śpiewanych kolęd, koncertów i wystąpień dzieci można było popróbować świątecznych potraw i zakupić piękne ozdoby.

W dniu 7 grudnia odbyło się otwarcie wystawy "Kapliczki i krzyże ZPKWŁ" w budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie. Wystawa ukazuje najcenniejsze obiekty małej architektury sakralnej z terenu naszych siedmiu parków. Autorem zdjęć jest Piotr Wypych. Władze gminy planują eksponować wystawę w placówkach bibliotecznych, szkołach i miejscach użyteczności publicznej. (PW)

Prof. Tadeusz Seweryn 1894–1975, legionista, naukowiec, historyk, etnograf, artysta…

Podczas wieloletnich badań terenowych na terenach naszych Łódzkich Parków Krajobrazowych – a w szczególności w Sulejowskim i Spalskim Parku Krajobrazowym spotkałem się we wspomnieniach mieszkańców z postacią prof. Tadeusza Seweryna. Wspomnienia te „ożywili” mi pracownicy naszych muzeów regionalnych w Tomaszowie i Opocznie oraz regionaliści. Warto kilka słów o tym „człowieku renesansu” – żołnierzu i naukowcu - związanym na wiele lat z naszym regionem przedstawić.

Pierwszy raz o tym, że profesor Jażdżewski mieszkał, badał i pisał na terenie dzisiejszego Sulejowskiego Parku Krajobrazowego - dowiedziałem się tuż po utworzeniu Parku w 1995 roku od historyka i regionalisty Józefa Kazimierza Wroniszewskiego (1925 – 2013).  Konrad Jażdżewski urodził się 23 listopada 1908 r. w Kluczborku na Górnym Śląsku. Maturę zdał w 1926 r. w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Następnie studiował na Uniwersytecie Poznańskim na wydziale prehistorii pod kierunkiem swego mistrza - profesora Józefa Kostrzewskiego.

    Wielokrotnie prowadząc badania terenowe, polegające miedzy innymi na wywiadach bezpośrednich z mieszkańcami wsi nadpilicznych, często słyszałem: „a czterdzieści lat temu chodził też taki Pan i wypytywał ludzi o zwyczaje i obrzędy, interesował się strojem, kapliczkami, budownictwem i w ogóle wszystkim co dawniej ze wsią było związane”

W bieżącym roku kontynuowano prace związane z badaniami nad rozmieszczeniem i czynną ochroną orzesznicy leszczynowej w Sulejowskim PK.
W tym celu w rejonie Koła, jesienią 2021r przeszukiwano siedliska charakterystyczne dla tego gatunku, szukając śladów obecności tego bardzo skrytego gryzonia (gniazd, śladów żerowania, wypluwek sów itp.).