Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Niedawno minęła dziewiąta rocznica śmierci profesora Konrada Rudnickiego, wybitnego naukowca, intelektualisty i człowieka głębokiej wiary. Konrad Rudnicki często mawiał: „Urodziłem się wprawdzie w Warszawie, ale wychowałem w Sulejowie. Prócz Krakowa z żadnym innym miejscem nie jestem tak związany jak z Sulejowem. Sulejów to dla mnie znacznie coś więcej niż rodzinna tradycja”.

Włodzimierz Koperkiewicz był niestrudzonym badaczem dziejów regionu opoczyńskiego, skarbnicą wiedzy o swojej małej ojczyźnie.

 10 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jeża. Jeże to małe, naziemne ssaki, które żerują głównie w nocy. Charakterystyczną cechą jeża jest kolczasty grzbiet. Kolce te są prążkowane naprzemiennie w kolorach białym i czarnym. Jeż ma ich na ciele około pięciu tysięcy.

Jakub Tomanek (1902 – 1975), profesor nauk leśnych, botanik, specjalista meteorologii. Urodził się w Smardzewicach nad Pilicą, do końca życia zawsze podkreślał swe pochodzenie i folklorystyczne przywiązanie do swej „małej ojczyzny”.

Jerzy Stanisław Aleksandrowicz to kolejna wielka postać polskiej i światowej nauki związana w dzieciństwie i młodości z nadpiliczem. Profesor Aleksandrowicz urodził się 2 sierpnia 1886 roku w Stoczkach, pow. opoczyński (tuż przy granicy SPK), był synem Bronisława - leśnika leśnictwa Błogie i wnukiem Jerzego Aleksandrowicza – profesora botaniki w Szkole Głównej, założyciela ogrodu botanicznego w Warszawie. W 1904 roku rozpoczął studia przyrodnicze w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Naukę kontynuował w Zurychu, a studia uzupełniające odbył w Monachium, Heidelbergu, Paryżu i Jenie. Stopień dr filozofii uzyskał w Zurychu w 1909 r. 

Profesor Seweryn Dziubałtowski urodził się 31 grudnia 1883 roku w Smardzewicach, zm. 23 sierpnia 1944 w Warszawie. Absolwent I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

 Roślina objęta w Polsce od 1983 roku ścisłą ochroną gatunkową. Umieszczona jest na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków narażonych na wymarcie (kategoria zagrożenia V), w Czerwonej księdze  roślin województwa łódzkiego (2012) w grupie gatunków krytycznie zagrożonych (kategoria zagrożenia CR).

Dziś Dzień Krajobrazu. Warto w taki dzień napisać słów parę z teorii krajobrazu, a dokładnie o jego wnętrzach.

W Sulejowskim Parku Krajobrazowym, w Szarbsku ostatnie kilkanaście lat swego życia spędził wybitny zoolog, profesor nauk weterynaryjnych Marcjan Żurawski. Marcjan Fryderyk Żurawski (1848 – 1933?/1932) był  profesorem Charkowskiego Instytutu Weterynaryjnego oraz docent Instytutu Weterynaryjnego w Warszawie. W 1870 ukończył z wyróżnieniem Szkołę Weterynaryjną w Warszawie. W 1871 w Instytucie Weterynaryjnym w Dorpacie uzyskał stopień magistra nauk weterynaryjnych na podstawie pracy „O kulawiźnie koni”.

   10 października obchodziliśmy Święto Drzewa. Z tej okazji pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego prelekcję na temat „Drzewo w życiu człowieka”. Następnie zorganizowano spacer po terenie PSP, gdzie wcześniej dokonano nasadzeń sadzonek drzew. Dla upamiętnienia Święta Drzewa posadzono na terenie przyszkolnym kolejne drzewo.