Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 4 lutego 2023 r. pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych uczestniczyli w obchodach 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zorganizowanych przez Urząd Gminy Aleksandrów i PTTK Żanrów.

   2 lutego, w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej, w ponad 95 krajach obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Pierwszy raz świętowany był w roku 1997. Zapisy zawarte w dokumencie mają na celu ochronę i zachowanie w niepogorszonym stanie obszarów podmokłych na świecie. W ramach Konwencji podejmuje się działania na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym - dotychczas ratyfikowało ją 171 państw całego świata. Wśród nich jest także Polska, a działania nad wdrażaniem Konwencji nadzoruje krajowy Sekretariat Konwencji, będący jednostką Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Kolejne „Zimowe Ptakoliczenie” za nami w Sulejowskim i Spalskim Parku Krajobrazowym. W tym roku ptakiem Zimowego Ptakoliczenia została jemiołuszka, której nam  nie udało się zaobserwować. Gatunek ten kiedyś tak charakterystyczny dla okresu zimowego coraz rzadziej zalatuje w nasze strony.

W Sulejowskim Parku Krajobrazowym ptaki liczyliśmy w okolicy malowniczego Murowańca przy ujściu Luciąży do Pilicy w cofce zb. Sulejowskiego. Pogoda nas nie rozpieszczała i ptaki również, ale 17 gatunków udało się stwierdzić, czyli plan minimum (15 gatunków) został zrealizowany. Miłym akcentem okazała się czapla biała i perkozek.

  Koniec stycznia to już tradycyjnie czas, kiedy z inicjatywy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w całej Polsce odbywa się akcja ich zimowego liczenia. Podczas spacerów organizowanych przez różne instytucje związane z ochroną przyrody, szkoły, czy pasjonatów przyrody liczymy i rozpoznajemy napotkane gatunki ptaków, następnie w formie elektronicznego formularza otrzymane wyniki przesyłamy do organizatora czyli OTOP-u. Wizytówką tegorocznej akcji jest jemiołuszka. 

W minionym tygodniu zakończyłem Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych na Pilicy na odcinku od tamy w Smardzewicach do Roszkowej Woli tj. na 45 km rzeki na terenie Spalskiego i częściowo otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo w ramach tej akcji niektóre z odcinków rzek i zbiorników wodnych są kontrolowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, taki odcinek wyznaczony jest m.in. między Smardzewicami a Spałą. Tegoroczne wyniki na tym odcinku rzeki okazały się jednymi z najsłabszych od 2016 roku, kiedy liczę tu ptaki. Zarówno pod względem liczebności jaki i różnorodności gatunków ptaków wodno-błotnych było prawie najmniej.

W połowie stycznia w całej Polsce prowadzony jest Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych, który w dużej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu lokalnych organizacji i instytucji ornitologicznych. Liczenia tej grupy ptaków są prowadzone przez niektóre ośrodki regularnie od kilku dekad. 

Tak jak w ostatnich latach wspólnymi siłami z Marcinem Wężykiem policzyliśmy zimujące ptaki wodno-błotne na zbiorniku Sulejowskim. Co roku liczenia prowadzimy tą samą metodą licząc z dwóch przeciwległych brzegów, gdyż część ptaków zawsze zostaje nie zauważona z jednego brzegu. Objechanie zbiornika w ciągu krótkiego dnia zimowego jest niemożliwe, a dodatkowo ptaki się przemieszczają, więc po paru godzinach trudno byłoby stwierdzić czy to osobniki, które już policzyliśmy czy jeszcze nie. Tegoroczna zima sprawiła, że zbiornik Sulejowski zamarzł w grudniu (poza cofką), ale obecnie utrzymujące się dodatnie temperatury sprawiły, że całkowicie odmarzł. Warunki takie sprawiły, że odnotowaliśmy dużą ilość ptaków z dość sporą różnorodnością.

W dniu 13 stycznia 2023 roku zmarł w Otrębusach pod Warszawą prof. Marian Pokropek. Prof. dr hab. Marian Pokropek był jednym z najwybitniejszych polskich etnografów. Współtworzył Katedrę Etnografii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracował przez całe swoje życie. Był autorytetem naukowym w zakresie ludowej kultury materialnej Polski i Słowiańszczyzny.  W ciągu ponad 65 lat działalności naukowej opracował kilkaset publikacji poświęconych budownictwu drewnianemu, wiejskiemu rzemiosłu oraz twórczości ludowej. Całe swoje życie pracował z aparatem fotograficznym, wnikliwie opisywał miejsca, ludzi i zjawiska – związane z polską i europejską sztuką ludową. Stworzył znakomicie opracowane archiwum etnograficzne, stanowiące niezwykle wartościowy dokument świata kultury tradycyjnej, który już nie istnieje lub przestaje istnieć...

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkich miłośników ptaków oraz amatorów pieszych wycieczek przyrodniczych do przyłączenia się do kolejnego Zimowego Ptakoliczenia!

Odbędzie się ono:

27 stycznia 2023 r. w Sulejowskim Parku Krajobrazowym w miejscowości Sulejów, na Polance przy skrzyżowaniu drogi krajowe nr 74 z drogą na „Murowaniec” przy ośrodkach wypoczynkowych (współrzędne GPS: 51.364583, 19.853806). Zbiórka o godzinie 10:00. Podróżować będziemy około 2–3 h przez lasy oraz skrajem cofki zbiornika Sulejowskiego. Przewidywany dystans do przebycia to około 4 km (możliwa jest zmiana trasy w zależności od warunków pogodowych). W akcji może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i posiadanej wiedzy o ptakach :-)

Zapraszamy Wszystkich chętnych na spotkanie i spacer w ramach akcji organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków o nazwie "Zimowe Ptakoliczenie 2023".

Pana Jerzego poznałem w 1996 roku dzięki Jackowi Taborowi, tuż po utworzeniu Spalskiego Parku Krajobrazowego. Ten człowiek był kopalnią wiedzy o przyrodzie nadpilicza, był świadkiem i uczestnikiem dramatycznej historii Polski XX w. Jerzy Sosnowski rocznik 1926, urodzony w Tomaszowie na „Brzustówce” – żołnierz AK, badacz, przyrodnik, animator kultury Ziemi Tomaszowskiej, wielki orędownik Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, autor wielu publikacji naukowych/popularnonaukowych dotyczących regionu. Od dziecka związany z rzeką Pilicą. Pierwsze pasje naukowe i zainteresowania pojawiły się u Sosnowskiego w przedwojennym harcerstwie - duży wpływ na to miał jego przedwojenny wychowawca Jan Piotr Dekowski (późniejszy etnograf, naukowiec - badacz folkloru nadpilicza).