Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Jedni badacze zagadnienia tę budowlę a właściwie pozostałości po niej w postaci trwałej ruiny nazywają zamkiem a drudzy dworem obronnym….Obiekt położony jest w południowym skraju otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Niewątpliwie Bąkowa Góra to miejsce znane z czasów prasłowiańskich, a na ruinie zamku/dworu stał wcześniejszy gródek obronny o konstrukcji drewnianej.

 <strong>Kormorany</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Dolina Pilicy)Aby zbadać, jak radzą sobie ptaki wodne zimujące w Polsce, OTOP koordynuje ogólnokrajowy projekt stanowiący element Państwowego Monitoringu Środowiska - Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MPZW).

Tegoroczne Zimowe Ptakoliczenie na terenie Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych odbyło się w Spalskim i Przedborskim Parku Krajobrazowym. W Spalskim Parku Ptakoliczenie odbyło się przy wspópracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rzeczycy, zaś w Przedborskim z udziałem Szkoły w Dobromierzu.

zim ptakoliczenieZespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkich miłośników ptaków oraz amatorów pieszych wycieczek przyrodniczych do przyłączenia się do Zimowego Ptakoliczenia !

roz konkursKonkurs, który już na stałe wpisał się w terminarz wydarzeń edukacyjnych w gimnazjach z terenu SpPK i jego otuliny odbył się 13 stycznia 2017 r. Już od kilku lat eliminacje te odbywają się w niezwykle gościnnych progach Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie w szranki stanęło 7 drużyn. Stawką etapu parkowego było reprezentowanie Spalskiego PK podczas rywalizacji na kolejnym, wojewódzkim szczeblu konkursu.

 <i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Rezerwat Niebieskie Źródła)Podobno każda pora jest dobra, aby podglądać i odkrywać otaczającą nas przyrodę na nowo. Mimo pozornego przekonania, że pewne miejsca są już dobrze poznane, nie należy popadać w rutynę.

Zima tego początku roku dała znać o sobie silnymi mrozami dochodzącymi w nocy do ponad – 20 0C.

 <strong>Łabędzie krzykliwe</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK)

Pierwsza wizyta w Nowym Roku okazała się niezwykle owocna. Była to ostatnia szansa na obserwacje w tym miejscu przed zamarznięciem, gdyż w kolejnych dniach nastały większe mrozy, które skuły zbiornik i trzeba będzie dłużej poczekać, aż lód puści.

nadanieW dniu 29 grudnia 2016 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Gminy Kluczewsko, na którym podjęto uchwałę nadającą imię szkole podstawowej.

Koniec grudnia to okres kiedy większość zbiorników wodnych jest już zamarznięta a ptaki wodno-błotne można spotkać głównie nad większymi rzekami. Tegoroczny grudzień mimo, że nienależny do najzimniejszych również sprawił, że mniejsze zbiorniki pokryły się cienką warstwą lodu jednak duże zbiorniki takie jak Sulejowski nie zamarzły całkowicie.